Bezpieczeństwo danych osobowych

Podane dane osobowe wykorzystywane są jedynie do realizacji zamówień dokonywanych w sklepie www.margoni.pl i podlegają ochronnie prawnej zgodnie z obowiązującym prawem. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych" w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz usunięcia. Usunięcie danych jest możliwe po uprzednim kontakcie z MARGONI poprzez: biuro@margoni.pl

  • Rejestracja